Bewonersparticipatie

Sinds een aantal jaar draagt Woonpunt Mechelen huurdersparticipatie hoog in het vaandel. Bewoners betrekken bij renovatieprojecten of belangrijke beslissingen biedt een win-winsituatie voor alle partijen.

Woonpunt Mechelen voerde in 2009 de kerngroepen in om huurders te betrekken bij de renovatieplannen in hun wijk. Dit was en is nog altijd een groot succes. De mensen die hieraan deelnemen, kunnen de plannen voor hun wijk vaak positief bijsturen op basis van hun eigen ervaring en kennis van de wijk.

Naast de kerngroepen, nemen onze huurders ook deel aan de bewonersvergaderingen en aan de HARM (Huurdersadviesraad Mechelen).

Het doel van de HARM is huurders te informeren, te bevragen over en te betrekken bij het beleid en de werking van de huisvestingsmaatschappij. De HARM is mee verantwoordelijk voor het ontwikkelen, bewaken en verbeteren van de dienstverlening. De HARM is het platform waardoor huurders een structurele stem krijgen in het beleid van Woonpunt Mechelen.

De HARM behandelt ieder werkjaar ten minste één thema. Daarover formuleren de leden binnen het jaar een advies. Om met kennis van zaken advies te geven is het noodzakelijk dat de leden zich inwerken in het thema. Per werkjaar houdt de Huurdersadviesraad ten minste 3 bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden de verschillende fasen om tot een advies te komen, doorlopen.

We blijven vernieuwend kijken naar bewonersparticipatie en starten daarom nieuwe initiatieven op. Woonpunt Mechelen blijft graag inzetten op het betrekken van bewoners!