Toekomstplannen Woonpunt

Samenwerkingen

Sinds eind 2019 werkt Woonpunt Mechelen al nauw samen met Sociaal Verhuurkantoor Mechelen. Zo ziet begin 2021 de gezamelijk website het daglicht. Dit alles naar aanloop van de verplichte fusies tegen 1 januari 2023. Dan evolueert het landschap van de sociale huisvestingsmaatschappijen richting sociale woonmaatschappijen. Op dat moment zal er slechts één speler meer zijn per regio. 

Bij de vorming van woonmaatschappijen staan jouw belangen als sociale (kandidaat-)huurder centraal. De vorming van woonmaatschappijen biedt door haar expertisebundeling verschillende voordelen. Zo krijg je als (kandidaat-)huurder één transparant aanspreekpunt waarbij je terecht kan. De fusie moet ook zorgen voor meer sociale woningen, meer huurdersondersteuning, …. waarvan je als kandidaat of huurder de vruchten plukt.

Overname woningen

Op 1 januari 2021 nam Woonpunt Mechelen 325 woningen én huurders over van het Sociaal Huis en Zorgbedrijf Rivierenland. Zo kan elke organisatie zich focussen op zijn eigen doelen en neemt Woonpunt Mechelen de sociale huisvesting binnen de stad meer en meer op in de aanloop naar 2023. Ook nog in 2021 neemt Woonpunt Mechelen de huurders van het failliete 'De Vrije Woonst' over.