100 jaar geschiedenis van Woonpunt Mechelen

Oprichting tot jaren 1980

Woonpunt Mechelen begon oorspronkelijk als sociale huisvestingsmaatschappij onder de naam De Mechelse Goedkope Woning (MGW) op 15 juli 1921. De woningnood in Mechelen na de Eerste Wereldoorlog was een belangrijk motief voor deze oprichting. Het hoofddoel van de maatschappij was, en is nog steeds, het bouwen van woningen voor gezinnen met een bescheiden inkomen, de verhuur van deze woningen en eventuele verkoop.

De eerste sociale woningen lagen aan de uitvalswegen van Mechelen, op gronden geschonken door onder andere de stad. Deze eerste woningen werden gekenmerkt door een landelijke stijl, de zogeheten 'tuinwijken'. Ze MGW zette in op het bouwen van woningen voor gezinnen die voorheen in krotten leefden. Door de grote economische crisis van de jaren 1930 moesten geplande tuinwijken het veld ruimen voor meer aaneengesloten bebouwing met minder openbaar groen. Kernversterking avant la lettre
 
Na de Tweede Wereldoorlog gaat de krotopruiming door. De huisvestingsmaatschappij breidde haar patrimonium aanzienlijk uit en ook verrezen de eerste appartementsgebouwen. In de periode 1970-1980 realiseerde de maatschappij verschillende uitbreidingsprojecten. Ook werd een engagement aangegaan voor stadskernvernieuwing. Bewoners begonnen inspraak te vragen in de ontwikkelingsplannen. In de jaren 1990 beginnen de gerealiseerde woningen te verouderen, waardoor renovatiewerken een structurele noodzaak werden.
 

Begin 21ste eeuw tot nu

Het begin van de 21ste eeuw stond in het teken van verdere renovatie en uitbreiding. Ook krijgt bewonersparticipatie steeds meer aandacht dankzij het inschakelen van wijkvertegenwoordigers. Er werd werk gemaakt van een grondige reorganisatie en een globaal renovatieplan. In 2008 begon de grote renovatiegolf. Ondertussen steunde de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) de maatschappij maximaal. Ze gaf de sociale huisvestingsmaatschappij dan ook groen licht voor het grootste renovatieplan dat de maatschappij tot dan toe heeft gekend. Ook met de stadsdiensten verloopt de samenwerking zeer vlot. Die steun en samenwerking is essentieel, gezien de enorme renovatiegolf die nog voor de deur staat. En zo staat de maatschappij garant voor een van haar doelstellingen: haar huurders een kwalitatieve woning aanbieden.  

Begin 2012 kwam er een naamswijziging en een nieuw logo: Woonpunt Mechelen. De normen en waarden van de organisatie zijn niet meer dezelfde dan die van bijna een eeuw geleden. Vandaag is Woonpunt Mechelen een maatschappij die openstaat voor kritiek en constructieve voorstellen, een open organisatie. Het gaat niet enkel meer over het huisvesten van mensen, maar ook over de dienstverlening, kwaliteit en het vertrouwen, waarden die daar onlosmakelijk mee verbonden zijn. 
 
Momenteel wordt de renovatiegolf verder gezet, waarbij Woonpunt Mechelen bezig is aan renovatieplan 2.0. Het renovatieplan is op financieel en organisatorisch vlak een enorme uitdaging. De financiering, verhuisbeweging en werfopvolging zijn een complex verhaal. Maar dat lukt mede dankzij een zeer sterk team van medewerkers en dankzij de inzet en steun van partners en vele vrijwilligers!