Actualisatie van de wachtlijst

SVK Mechelen gaat jaarlijks na of jouw kandidatuur nog voldoet aan de voorwaarden en of je woonwensen en gezinssamenstelling niet zijn gewijzigd. Het SVK stuurt hiervoor een actualisatiebrief naar je laatste gekende domicilieadres of het door jou opgegeven correspondentieadres. Bij tweemaal niet-reageren op een actualisatiebrief wordt je geschrapt als kandidaat-huurder.

Je reageerde niet op onze brieven, maar wilt toch kandidaat blijven? Dan moet je helemaal opnieuw inschrijven. Het is dus heel belangrijk om te antwoorden als je kandidaat wil blijven.