Raad van bestuur

Samenstelling raad van bestuur

Alexander Vandersmissen - voorzitter Woonpunt Mechelen

Marc Van hammée - eerste ondervoorzitter

Bert Leysen - tweede ondervoorzitter

Björn Siffer - derde ondervoorzitter

Philippe Bossin - afgevaardigde van de stad Mechelen

Barbara Maes - afgevaardigde van de stad Mechelen

Guido Verlinden - afgevaardigde van de stad Mechelen

Kerstin Hopf - afgevaardigde van het OCMW (Sociaal Huis)

Peter Cabus - afgevaardigde van het OCMW (Sociaal Huis)

Marc Hendrickx - afgevaardigde van het OCMW (Sociaal Huis)

Melikan Kucam - afgevaardigde van het OCMW (Sociaal Huis)

Jurgen Godden -  afgevaardigde van de Provincie Antwerpen

Silvan Begtas - afgevaardigde van andere vennoten