Openbare verkopen

Woonpunt Mechelen gaat over tot de openbare verkoop van volgende woning:

Zelestraat 28, 2800 MECHELEN
Instelprijs: 105.000,00 euro + kosten*

Eerste zitdag op 20 september 2018 om 16.00 uur
Tweede zitdag op 4 oktober 2018 om 16.00 uur

Locatie zitdagen: Café De Hanekeef, Keizerstraat 8, 2800 Mechelen

Voor meer informatie: Notaris Huygens & Lefevre - Veemarkt 12, 2800 Mechelen - 015 28 75 40 - info@notarissenveemarkt.be

Zie ZIMMO

* Zijn derhalve lastens de koper :

  • de kosten voor afpaling, opmeting en de administratieve kosten: nul euro.
  • een schattingsvergoeding ten bedrage van driehonderdtweeëndertig euro vijfenzeventig cent (€ 332,75).
  • de kosten van EPC en attest keuring elektrische installatie,  ten bedrage van driehonderdzesennegentig euro vierenveertig cent (€ 396,44).