Ik wil een andere woning huren

Ik wil een andere woning huren

Je woont bij ons, maar je wilt graag verhuizen. Dan mag je een andere woning vragen die even groot is.

Je vult hiervoor deze aanvraag tot verhuis in en schrijft je zo opnieuw in als kandidaat-huurder. Je komt op de gewone wachtlijsten terecht.

De transfert volgt de gewone rangorde van de andere kandidaat-huurders. Er wordt dan geen enkele voorrang toegekend. De raad van bestuur besliste in de vergadering van september 2017 om een werkingskost aan de huurders door te rekenen omdat de kosten hiervoor hoog oplopen.

Concreet:

  • Woonpunt Mechelen zal 150 euro aanrekenen bij inschrijving voor de administratiekosten (inschrijving in register, voorcontrole en opmaak van het verslag)
  • Woonpunt Mechelen zal 150 euro aanrekenen na de toewijzing. Ook hier rekenen we administratiekosten aan voor de voorcontrole n.a.v. toewijzing en de opmaak van het huurcontract.

Download hier de akkoordverklaring met deze werkingskost en bezorg ons deze ondertekend terug.

Heb je voorrang op kandidaat-huurders die nog niet bij ons wonen?

  • Ja, je hebt voorrang als je verhuist omdat je gezinssamenstelling veranderd is en je huidige woning niet meer is aangepast aan de nieuwe situatie. Dat noemen we een ‘mutatie’.
  • Ja, soms heb je voorrang op basis van specifieke voorrangregels die ook voor jou gelden. Informeer je hierover bij ons.
  • In alle gevallen heb je geen voorrang.

Lees alle informatie goed na in deze infobrochure.