18

De overheid bouwt voorzichtig de maatregelen rond het coronavirus af. Ook bij Woonpunt Mechelen passen we stap voor stap onze dienstverlening en werking opnieuw aan. Uiteraard blijft daarbij jouw en onze gezondheid het allerbelangrijkste.

1. Geen open onthaal – we werken op afspraak

Het algemeen onthaal blijft voorlopig gesloten. We mogen niet met veel mensen in één ruimte.  Je kunt wel steeds een afspraak maken met een van onze medewerkers.

We hebben onze spreekruimte aangepast met een afscheiding in plexiglas tussen de medewerker en de bezoeker. We kunnen je ook ontvangen in een aparte ruimte waar minstens 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Maak je afspraak telefonisch of via e-mail. In veel gevallen kunnen we je ook perfect via e-mail of telefoon verder helpen.

2. Bereikbaarheid sociaal assistentes

Wil je met je sociaal assistente spreken? Neem dan contact op via telefoon.
De spreekuren / zitdagen kunnen voorlopig nog niet doorgaan, maar ze proberen je nog steeds vanop afstand verder te helpen!

 • Karin Lauwers: 015 28 09 40
 • Elke Somers: 015 28 09 41
 • Tess Van der Borght is tot eind september op moederschapsrust.

Kobe de Rijke zal haar in tussentijd vervangen.
Hij is bereikbaar op het nummer 015 28 09 38.

3. Technische afspraken

Ook niet-dringende technische afspraken worden stilaan opnieuw ingepland.
Komt er een technieker bij je langs voor een herstelling?

 • Ben je ziek? Verwittig ons op voorhand.
 • Onze technieker vraagt of je ziek bent. Is dat zo of twijfelt onze medewerker, dan gaat de afspraak niet door en komt hij niet binnen.
 • Hou altijd afstand, minstens 1,5 meter (dubbele armlengte).
 • Draag een mondmasker & ga naar een andere kamer tijdens de werken.
 • Ventileer en verlucht vooraf je woning & ruim goed op.
 • Moet je de werkbon aftekenen? Gebruik dan een eigen pen.
 • Onze techniekers dragen ook een mondmasker en ze respecteren de afstand van 1,5 meter.

Externe firma’s waarmee we samenwerken, starten stilaan terug op. Ook zij houden rekening met de voorzorgsmaatregelen.

4. Bezichtigingen

Voor deze bezichtigingen (of gelijkaardige bezoeken) gelden de volgende bijkomende voorzorgsmaatregelen:

 • We verluchten de ruimten voldoende voor en tijdens het plaatsbezoek.
 • We laten binnendeuren openstaan zodat bezoekers geen deurklinken moeten aanraken.
 • We beperken het plaatsbezoek tot maximaal 2 personen.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • Personen uit verschillende gezinnen zijn niet onnodig aanwezig in dezelfde ruimte.
 • De bespreking van bepaalde vaststellingen of beantwoorden van vragen gebeurt in de buitenlucht.
 • We communiceren deze bijkomende voorzorgsmaatregelen op voorhand naar alle partijen en stellen ontsmettende handgel ter beschikking.

Verhuizingen met of zonder verhuisfirma’s kunnen opnieuw doorgaan, op voorwaarde dat de algemene voorzorgsmaatregelen en instructies van de Nationale Veiligheidsraad worden gerespecteerd.


We hopen dat we met z’n allen rekening kunnen houden
 met de voorzorgsmaatregelen.

Wees voorzichtig, zorg voor elkaar, maar nog steeds vanop een veilige afstand!