03

Woonpunt Mechelen heeft haar intern huurreglement aangepast. Het intern huurreglement is een openbaar document waarin we de concrete toewijzingsregels vastleggen. We pasten ons reglement aan om onze doelstellingen nog beter te kunnen verwezenlijken. We willen namelijk kandidaten en huurders binnen de grenzen van de stad Mechelen toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare woningen aanbieden. We willen huurders een warme thuis bieden. We leggen je graag uit wat we hebben aangepast.

Vereenvoudiging van de gebieden

Mechelen is een stad op mensenmaat, waarbij de afstand relatief is. Om die reden gaan we van vier naar twee gebieden:

  • GEBIED MECHELEN (2800): dit gebied omvat Mechelen Noord, Zuid en Centrum
  • GEBIED RAND (2801, 2811 en 2860): dit gebied omvat nog steeds de deelgemeenten Hombeek, Leest & Heffen en Sint-Katelijne-Waver.

Wat betekent dit concreet?

Als je bent ingeschreven voor één of meerdere gebieden, wordt dit nu Gebied Mechelen. Als je Gebied Rand niet hebt opgegeven, zal dit ook zo blijven.

Je kunt dus inschrijven voor:

  • Gebied Mechelen
  • Gebied Mechelen én Gebied Rand

We blijven uiteraard rekening houden met voorkeuren en de afstanden binnen één gebied blijven beperkt.


Aanpassingen type woning

Het patrimonium van Woonpunt Mechelen is ontzettend divers, gaande van studio’s tot (duplexen)appartementen en huizen. Al onze woningen zijn voorzien van het nodige comfort en voldoen aan de hedendaagse oppervlaktenormen. Het verschil tussen een huis en een appartement vervaagt fel. Bovendien zetten we samen met de stad Mechelen in op het gebruik en de inrichting van de open ruimte op maat van de burgers. Zo verschijnen er overal parken die we samen kunnen gebruiken waardoor we tot een betere inrichting van onze stad komen. Dit ligt volledig in lijn met de visie van Vlaanderen om de schaarse open ruimte die we nog hebben te behouden.

Wat betekent dit concreet?

Heb je al een aanvraag? Is dit enkel voor een huis? Dan voegen we een appartement toe aan jouw aanvraag. Je zal echter niet meer enkel en alleen voor een huis kunnen kiezen.

Ook bij een nieuwe inschrijving, word je vanaf nu steeds ingeschreven voor een appartement. Daarbovenop krijg je de mogelijkheid om dit te wijzigen en ook een huis toe te voegen. Je zal echter niet meer enkel en alleen voor een huis kunnen kiezen.

Een kandidaat kan dus de keuze maken tussen:

1. appartement

2. appartement + huis

Heb je een aangepast appartement nodig? Dan bieden we je volgende mogelijkheden aan:

  • rolstoeltoegankelijk appartement
  • 65+ appartement
  • studio
  • geen trappen (medisch attest)
  • geen bad (medisch attest)

Het spreekt voor zich dat we bij interne mutaties zo veel mogelijk rekening trachten te houden met jouw voorkeuren!